Khác

Một cánh cửa đóng lại, nhiều cánh cửa mở ra.

Chào My, Hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 2017 My ạ, mới nhận được kết quả bị out thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Vì mình đoán trước được rồi. Đoán trước được là sẽ bị out nhưng tâm trạng cũng không thoải mái lắm, có cái gì đấy hơi bóp… Continue reading Một cánh cửa đóng lại, nhiều cánh cửa mở ra.